,

සුපිරියි වැදගත් කේන්තියි අවුල් වගේ

ලෝකයේ දිගම පූසා ‘ඔමාර්‘

 

‘ඔමාර්‘ නම් මේ පූසා එසේ මෙසේ පූසෙක් නොවේ. වයස අවුරුදු 3 ක් වූ මේ ඔමාර් සෙන්ටිමීටර 120 ක් දිගය.ඌ නුදුරු දිනෙක ලෝකයේ දිගම පූසා වශයෙන් ගිනස් වාර්තා පොතට ඇතුළත්වීමට නියමිතය. දිගම පූසා කිරුළ හිමිවීමට නියමිත මේ පූසාගේ සාඩම්බර හිමිකාරිය ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නුවර ස්ටෙෆී හර්ස්ට්ය. සමාජ මාධ්‍ය තුළින් ප්‍රචාරය වූ පූසාගේ ඡායාරූප හේතුවෙන් ගිනස් වාර්තා පොත් සමාගමෙන් 29 හැවිරිදි හර්ස්ට් අමතා ඔමාර් පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගෙන ඇත.
ලෝකයේ දිගම පූසා ලෙස දැනට වාර්තාගතව ඇත්තේ එක්සත් රාජධානියේ ‘ලුඩෝ‘ නම් කූන් වර්ගයේ පූසාය. එම පූසාගේ දිග සෙන්ටිමීටර 118.33 කි. ලුඩෝ තැබූ වාර්තාව ඔමාර් දැනටමත් බිඳ ඇති අතර ළඟදීම වාර්තා පොතට ඇතුළු වනු ඇතැයි කියැවේ.

ආචාර්ය නිමල් සේදර


What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ලෝකයේ වසරකට වැඩිම මිනිස් ඝාතන සිදු කරන සතා මදුරුවා බව දැන සිටියාද?

යෝද පිඹුරන් සමග දවස ගෙවන අවුරුදු දෙකේ දරුවා